Surse de finanțare disponibile pentru organizaţiile neguvernamentale de la Uniunea Europeană

Comisia Europeană

Organizațiile neguvernamentale și organizațiile societății civile reprezintă un grup-țintă firesc, eligibil pentru o parte importantă din finanțarea UE, deoarece acestea sunt active în numeroase domenii acoperite de politicile UE, fără a avea scop lucrativ, ceea ce reprezintă o condiție preliminară pentru a primi fonduri de la bugetul UE.

De fapt, este dificil să se găsească un program UE care să nu includă, într-un fel sau altul, o oportunitate de finanțare pentru ONG-uri. Finanțarea este disponibilă atât prin programele desfășurate de autoritățile naționale și locale, care sunt finanțate prin fonduri structurale, cât și prin programele desfășurate de Comisie.

Se estimează că o sumă de peste 1 miliard de euro pe an este alocată direct de către Comisie pentru proiectele ONG-urilor, cea mai mare parte în domeniul relațiilor externe pentru cooperare pentru dezvoltare, drepturile omului, programe de sprijinire a democrației și, în special, ajutor umanitar (400 de milioane de euro). Alte alocări importante de fonduri sunt legate de sectorul social (70 de milioane de euro), de cel al învățământului (50 de milioane de euro) și al mediului în interiorul UE.

În termeni practici, ONG-ul dumneavoastră poate beneficia de două tipuri de finanțare:

  • Puteți prezenta o propunere de proiect concret în cadrul unui program al UE care acoperă sfera dumneavoastră de activitate și, dacă este selecționat, proiectul respectiv va fi cofinanțat de UE prin intermediul unui grant pentru acțiuni.
  • În cadrul unor programe și în măsura în care ONG-ul dumneavoastră „urmărește un obiectiv de interes general european sau un obiectiv care se înscrie în cadrul unei politici a Uniunii

Europene”, UE vă poate subvenționa direct organizația printr-un grant de funcționare. În acest caz, grantul se bazează pe o analiză a dimensiunii activităților dumneavoastră, a domeniului lor de aplicare, a planului de activitate anual, a compatibilității acestuia din urmă cu prioritățile politice etc., mai degrabă decât pe proiecte individuale. . . .

© Uniunea Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte