26 ianuarie 2014

Politica de confidenţialitate

Această politică de confidenţialitate stabileşte modul în care folosim şi protejăm orice informaţie pe care o daţi atunci când utilizaţi acest sit web.

Ne angajăm să ne asigurăm că identitatea dvs. este protejată. Dacă vă vom solicita anumite informaţii prin care puteţi fi identificat atunci când folosiţi acest sit web, atunci puteţi fi sigur că acestea vor fi folosite numai în conformitate cu această declaraţie de confidenţialitate.

Există posibilitatea să modificăm această politică din când în când prin actualizarea acestei pagini. Trebuie să verificaţi această pagină periodic pentru a vă asigura că sunteţi de acord cu eventualele modificări.

Securitatea

Ne angajăm să ne asigurăm că informaţiile dvs. sunt protejate. Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea acestora folosesim proceduri fizice, electronice şi manageriale pentru securizarea informaţiilor colectate online.

Linkuri către alte situri

Situl poate conţine linkuri către alte situri de interes. Odată ce aţi utilizat aceste linkuri pentru părăsind acest sit, trebuie să reţineţi că nu mai avem niciun control asupra celuilalt sit web. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru protecţia şi confidenţialitatea oricăror informaţii pe care le furnizaţi în timp ce vizitaţi aceste situri şi, de asemenea, respectivele situri nu sunt reglementate de această declaraţie de confidenţialitate. Trebuie să fiţi prudenţi şi să căutaţi declaraţia de confidenţialitate care se aplică pe situl în cauză.

Rotary Club Drobeta Turnu Severin Continental
Tel. 0745 526896
Email rotary@rotarydrobeta.org

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte